Menu

Bestyrelsesmøde 01 05 23

06. juni 2023 kl. 11:18
1. Økonomi herunder sponsorer.Økonomien er lidt anstrengt, der er ikke kommet svar fra Civilstyrelsen angående vores arv.  Husleje for 3. Kvartal er betalt. Odsherred kommune har ikke betalt de resterende tilskud. Der er kommet indbetaling fra sponsorer herunder Lions. U13 drenge mangler spillersæt. Der mangler fortsat udebanesæt til seniorer. Sponsortavlen er opdateret.2. Orientering fra udvalgene.Der er flere medlemmer i de små årgange. Der er 283 medlemmer p.t. Der ansøges fortsat om fritidspas. Det er vigtigt at holdkort indberettes korrekt da det er et krav fra DBU sjælland.3.  Orientering om DSI herunder eventuel huslejestigning.NIF er indforstået med at lejen stiger. Der har ikke været lejestigning i 20 år. Dette indstilles til DSI. Der har været møde med kommunen og tennisklubben omkring energi optimering. Der afventes tilbagemelding med en indstilling. Der er rettet henvendelse til andre leverandører af EL, men ikke ikke modtaget svar.4. Danske bankHenrik er registreret i Danske bank. Henrik skal registreres i DBU og andre steder som modtager af fakturaer m.v.5. Evt.Der planlægges fællesspisning den 7. Juni for hele klubben. Der sendes invitation til alle hold. Der satses på en ny arbejdsdag den 11. Juni. Udskiftningsbokse m.v. skal males og almindelig oprydning foretages. Der har været tyveri fra omklædningsrummene, fremover låses der af når der kamp m.v. ved henvendelse til Claus. Der opfordres til at der holdes øje med hvad der sker til træning og kamp.Tennisklubben foreslår at containeren ved Kongehallen købes i fællesskab. NIF siger nej tak til tilbuddet.Per H. Jensen.
Luk