Menu

Bestyrelsesmøde 01 10 23

09. oktober 2023 kl. 09:06

Dagsorden:1. Økonomi herunder sponsorerØkonomien er p.t. god. Enkelte sponsorer mangler at betale. Der mangler fortsat svar fra Civilstyrelsen angående vores arv. Kvindeseniormangler betaling for kørsel med Lions. Beløbet kommer på næste bestyrelsesmøde.Der mangler opkrævning for nogle ungdomshold. Der drejer sig om cirka 40 medlemmer. Der arbejdes på at medlemmerne betaler. Henrik kontakter økonomiudvalget i SBU.Sponsorer opkræves næste forår.2. Orientering fra ungdom og seniorDer har været et par afbud til kampe herunder en pokalkamp. Det indskærpes at det alene er bestyrelsen der kan tage stilling til og aflyse kampe.Der er trænermøde i ungdomsafdelingen førstkommende torsdag 5. Oktober. Der indhentes børneattester på tre nye trænere. U12 og U13 træner sammen nu da mange spillere har valgt at prøve andre græsgange.Det er et problem at hold udebliver fra ungdomsstævner når holdene skal til Nykøbing. Spørgsmålet bringes op på trænermødet.3. Afslutning i ungdomsafdelingenClaus aftaler nærmere med Julie omkring afslutningen. Arrangementet bliver på Kongeengen. Yderligere oplysninger kommer senere.4. Orientering fra DSIBent og Henrik er kommet i bestyrelsen. Cykelklubben har opsagt lejemålet, men har fået et tilbud om anden lejebetaling. Der arbejdes på ændrede forsikringsforhold. DSI ser nærmere på øvrige omkostninger. NIF opkræves yderligere en husleje for 2023 på cirka kr. 61.000.  Der udarbejdes formelle lejeaftaler. Der er nedsat et forretningsudvalg for DSI.5. EventueltDer arbejdes fortsat på at få trænerpakker til trænere. Kvindesenior vil tilmelde sig oprydning i naturen via kommunen. Det beløb der indkommer tilfalder kvindesenior.Per H. Jensen.

Luk