Menu

Bestyrelsesmøde 06 03 23

08. marts 2023 kl. 09:48

Bestyrelsesmøde den 6. marts

1. ØkonomiØkonomien er ikke god, regnskabet viser et underskud. Bestyrelsen arbejder på at vende økonomien i det kommende år. Der arbejdes på kontingtforhøjelse samt fokuspunkt at indkræve sponsorer.2. InkassosagOrientering om inkassosagen med Capelli, nyt afventer da vi har indgivet indsigelser mod kravet. 3. Orientering fra afdelingerneDer er afholdt trænermøde med pænt fremmøde og livlig debat. Der er fyldt op på lysbanen, men alle har fået tider. Alle holdt er tilmeldt. Der henstilles til at henvendelser sker til den relevante person i bestyrelsen. Stævnet i Nordgårshallen blev en stor succes.  Der afholdes opstartsmøde med opslag på skolerne m.v.4. Henvendelse fra Egebjerg.Vi kan ikke være behjælpelige med materialer til opstart af ungdom i Egebjerg.5. EventueltEmnet til modtagelse af Per Nygårds mindepokal er fundet. Pokalen bliver uddelt på generalforsamlingen.
Per H. Jensen. 
Luk