Menu

Bestyrelsesmøde 14 06 23

19. juni 2023 kl. 20:40
1. Evaluering af foråret i ungdom og senior
2. Økonomi
3. Bents forespørgsel om kampklar m.v.
4. Sponsorudvalget, herunder reklameomdeling
5. Eventuelt
  1. De sportslige resultater har været fine i begge afdelinger. Der mangler fortsat frivillige som trænere, holdlederne m.fl. Der har været episoder med modstanderhold m.v. Som klubben har og vil tage hånd om. Bestyrelsen tager tiltag at bedre stemningen omkring vores hjemmekampe. Der arbejdes på at etablere et ungdomsudvalg igen. U16 piger skal spille om SM i Borup på søndag. Glædeligt at trænernes arbejde har båret frugt.
  2. Økonomien ser fin ud. Der udsendes fakturaer til sponsorer. Der er betalt regningerne til DBU og dommerne.
  3. PHJ følger op på de manglende svar angående børneattester. Årgang 2018 bliver oprettet i kluboffice og annonceret på hjemmesiden. Niclas sørger for dette.
  4. Der er tilgang af sponsorer. Der er flere sponsorer til stadionskilte undervejs. Sponsorudvalget tager sig af reklamekørsel herunder at skaffe de nødvendige hjælpere. Desværre stopper vores engagement med Lions da loppemarkedet ophører til efteråret. NIF takker for samarbejdet. Der er enkelte hold der mangler nye spillersæt.
  5. Der er kommet svar fra civilstyrelsen angående vores ansøgning om permutation dvs. et ændret formål med brug af vores arv. Svaret lød på seks måneders behandlingstid. Der afholdes møde i klubhusudvalget indenfor den nærmeste fremtid. Klubhusudvalget har ansøgt kommunen om tilskud til forbedret energi i form af varmepumper. Kommunen forventes at besvare ansøgningen indenfor de næste par uger. Der er kommet indlæg omkring kunststofbane. Punktet drøftes på næste bestyrelsesmøde.
Per H. Jensen. 
Luk