Menu

Bestyrelsesmøde 06 01 24

21. januar 2024 kl. 10:03

Dagsorden:1. Økonomi, herunder krav fra Intrum, klargøring til regnskab m.v. (Henrik)Huslejestigningen er betalt til DSI. Der forventes fortsat et mindre overskud. Intrum kan ikke redegøre for et krav på cirka kr. 500. Huslejen vil fortsat udgøre cirka 61.000 i kvartalet. 2. Orientering fra afdelingerne herunder trænersituationen i seniorafdelingen(Claus/Nichlas)Der er fortsat ingen afklaring på seniorsiden mht træner. Der har været emner til posten, men som nævnt ingen afklaring. Damesenior har træner (Jens Lauridsen, René Jensen, Bjørn Aaby og Christian Albæk).Så vidt orienteret fortsætter trænerne i ungdomsafdelingen. Drenge U12 og U13 trænger til flere spillere.  Der arrangeres et trænermøde i februar for ungdomstrænerne.  

3. Ansøgning om lokaletilskud og aktivitetstilskud (phj)Der ansøges om tilskud snarest muligt.4. Generalforsamlingen, hvem fortsætter i bestyrelsen? (phj)Alle fortsætter i bestyrelsen.5. Pigeraketten (Nichlas)Bestyrelsen arbejder videre med konceptet omkring pigeraketten. Niclas og Julie er tovholdere på projektet.6. Salg af lodsedler m.m. (Nichlas)Bestyrelsen overlader til de enkelte hold at arrangere salg af lodsedler m.v. NIF står IKKE som ansvarlig for de engagementer der indgås.7. Storskærm  (René)Der er en gruppe der arbejder med  at arrangere storskærm i forbindelsen med EM i fodbold. Der er afsøgt muligheder hos sponsorer. Bestyrelsen er indstillet på at der arbejdes videre med ideen.8. Orientering fra DSI (Bent/Henrik)Der sker kassererskifte i DSI. Der er taget tiltag til billigere forsikringer m.v. med henblik på oparbejdelse af egenkapitalen.9. EventueltHjemmesiden fungerer ikke optimalt. Der skal findes en løsning snarest.  Der bliver rettet henvendelse til nogle emner.

Per H. Jensen.

Luk