Menu

Bestyrelsesmøde 06 03 24

JJ
20. marts 2024 kl. 11:15

1 Formanden orienterer kort – Vi har haft travlt med listen under punkt 2, så der henvises til denne.

2 Opfølgning og orientering siden sidst

 - Status på lokale- og aktivitetstilskud – Alt indsendt rettidigt. Lokaletilskud er kommet.

- Nøgler, adgang m.v. nye bestyrelsesmedlemmer - Bestilt hos Claus, afventer levering. Nøgle og koder følges ad.

- Udnævnelse af æresmedlem – Alt er klar til generalforsamling d. 27/3

- 19/2 trænermøde Opfølgning på mødet. Alle hold tilmeldt jf. ønsker og fælles plan om flere hjemmekampsdage. Ønske om en klubmaskot – find på 3 dyr til næste møde.

- 27/3 generalforsamling kl. 19. Der indkaldes rettidigt via hjemmesiden jf. vedtægterne. René og Peter er på valg. Christian og Bent er på valg. Alle modtager genvalg. Dagsorden jf. vedtægter. Dirigent Michael Jensen har bekræftet. Ellers er alt, som det er aftalt sidst.

- Reklameomdeling 2024: Der er lavet annonce, der skal omdeles til lokale erhvervsdrivende.

- Arbejdsdag på Kongeengen: 1. april kl. 10-13. Tilmelding, hvis vi skal have gang i pølser. Rengøring af mål, reparation af net.

- Sponsorer:

Kvindesenior skal bruge flere trøjer og grusgraven vil gerne give til det, der mangler

Skiltene gennemgået. 2 nye skilte kommer, de sidste eksisterende skal spørges om forlængelse.

Hvilke muligheder har vi for at sponsorere: Skilte, kamptøj, Klintsøgård-tilskud. Trøjesponsorat 5.500 for 8-mands og 7.000 for 11-mands. Kan evt. være Trænertøj eller 10%-rabat hvis man kommer med bevis på medlemskab af NIF. Kan vi få en samlet liste?

Endnu ikke afholdt møde i udvalget.

- Støtteforeningen 8. april kl. 18 1 time sammen med dem, herefter 2 timer selv. 5000 kr. allerede givet til træningslejr til kvindeholdet.

- Der har været afholdt KlubOfficekursus med fokus på økonomi. René og Julie deltog. Ryddet op i systemet, så det er klar til kontingent. Lav opslag vedr. Fritidspas – at det skal fornys hvert år.

- Samarbejde med naboklubber. Vi vil gerne fremover deltage ved FormandsLounge, næste gang er d. 14. marts. Manse og Christian deltager.

- Dommerpåsætning. Intet nyt

- Sportigan: Manse og Julie har kontakten. Der laves en bestilling på alle mangler/ønsker angivet på trænermødet inkl. sponsoreret tøj til U12P og U14P

- Kort nyt fra seniorafdelingen. Afventer afklaring vedr. sauna efter møde med DSI. Første fællesspisning afholdt.

- Kort nyt fra ungdomsafdelingen: DBU Børneklub et muligt tiltag, kører i kulissen. Assistent-trænerordning for unge under uddannelse afsæt tid til debat på mødet d. 8. april. Godtgørelse på niveau med fritidsjobs til debat. Undersøg med DBU hvordan aftalerne kan se ud, JJ.

- Næste møde 8/4 kl. 18-21 (inkl. 1 time med støtteforeningen)

- Alle børneattester er nu indhentet

- Mail og tlf. liste på bestyrelse rundsendes i bestyrelsen.

3 Nyt fra ungdom, orienteringspunkter: Kursusdeltagelse/inspirationstræning for Mie på En del af holdet (for børn med særlige behov) og inspirationstræning til hhv. U14P og U9/10 trænerne grundet manglende mulighed for deltagelse på C1. JB Byg er fortsat holdsponsor for U12-pigerne, der får nyt kamptøj. Pizzaaften på U12/14 og U8. Støvlebank genindføres. Trænerønske om tøj, køber 20 t-shirts i 4 størrelser. Nif på brystet og træner på ryggen. U5 og yngre interesseundersøgelse sendt ud. Bent har brug for en til at hjælpe på holdet. Han har afslutning på indendørssæsonen d. 22. marts inkl. forældremøde.

4 Nyt fra kassereren. Første husleje er betalt, regnskab er kommet. Budget for 2024 udleveret.

5 - evt.

Fast plads til mål udenfor banerne = kræver hjul på målene

PH undersøger muligheden for at søge midlerne til klubben fra den lukkede konto.

Trøjer udleveret – gruppefoto næste gang.

SuperBrugsen i Højby har sponsoreret 100 pk Prime uden koffein og uden A-vitamin.

Forespørgsel vedr. regler for åbent klubhus, mv., DSI undersøger.

Næste møde er d. 8/4 kl. 18-21

Luk