Menu

Bestyrelsesmøde 06 05 24

JJ
13. maj 2024 kl. 14:21
 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
 2. Opfølgning på punkter fra sidste gang(e):
  1. Ny dato for arbejdsdag vedtages 9/6 Julie inviterer online. Liste opdateres 3/6 ”opgaver vi ikke blev færdig med” + maleopgaver, vedligehold div.
  2. Ny dato for fællesspisning vedtages – 13/6 med damekamp kl. 18.30 og tilmelding af ungdomshold, kan spise sammen efter træning. Godkendt af Claus.
  3. Gennemgang af klubhus med DSI ifht medlemmers ønskeprojekter (affaldsgård, omklædningsgang, klublokale, m.v.) Godkendt at lave alt det, vi selv vil lave, vi skal bare sende mail om, hvornår vi gør hvad, samt selv finansiere projekterne. DSI står for el. Arbejdsudvalg nedsættes, så der kan følges en plan, og samles midler til det. Tages op igen i efteråret, men vi kan allerede begynde at søge efter medlemmer nu.
  4. Status på samling af mål og div. hjul. Igangsættes nu! Begge instanser kontaktes. Julie og René
  5. Status på grønne områder gennemgået med Rune (ikke banerne) d. 10/4 Fliser ved klubhus renses og hæk klippes af Team Nyttejob. P-plads holdes af kommunen, giv besked, hvis den vokser til. Skurvognen skal fjernes inden året er gået. Vi beskærer selv træer v. flagstænger. Plantekasser er beskåret men skal nu renoveres (af os selv).
  6. Klubmaskot er finansieret af sponsorater og er bestilt. Kommer forhåbentlig inden sommerens sociale arrangementer. Navnekonkurrence sættes op på hjemmesiden.
  7. Status på arrangement for gamle Nif’ere. Der er skrevet ud til alle, der spiller på oldboys og veteran, Lars A sender noget ud til gamle Nif’ere både som print og finde folk på fb. Bent undersøger: kan man have et passivt medlemskab (skal hedde ”støttemedlemskab”, da det er mere dynamisk) af fodboldklubben uden at skulle igennem en vedtægtsændring? Afklaring inden 25/5-arrangementet.
  8. Status på sommerfest/arrangement. Ændres pga presset kalender for klubben til en Opstartsfest, og det bliver lørdag d. 17. august. Christian informerer aktivitetsudvalget.
  9. Status på malergruppen (Aaby). Stadig på sporet, og nu er vejret endelig også til det, planen fastholdes.
  10. Højttaleranlæg. Tilbud indhentet og sendt rundt til bestyrelsen, og der er søgt dif-midler til at dække udgiften, svar forventes ultimo maj/juni
  11. Registrering af udvalg – KlubOffice demo v. Julie. Orientering om registrering af frivillige inkl. kontaktinfo på hjemmesiden.
  12. Status på reklameomdeling. Der annonceres fra nu og kontaktes leads. Der er pt ikke overblik over mængden af reklamer, der skal deles med ud. Infomøde for pakkeholdene er en god idé, men det skal lige afklares hvilke hold der pakker, og hvilke, der deler ud, alt efter hvordan de aktive hold i klubben fordeler sig.
 3. Indkomne forslag til behandling: Forslag om registrering af materiel m.v. Vi er ikke medlemmer nok til at skulle have flere mål, her må vi dele og evt. skiftes til at bruge flere små mål i stedet for at lægge beslag på dem en hel træning. Opfordring til fx at bruge kegler i stedet for til at markere hvor, man skal ramme. Det er også en udfordring at vi selv skal flytte alle mål ud af banerne. Det er klart, det er et problem hvis fx 12 spillere i alt beslaglægger 6 3-mandsmål i 1½ time. En optælling over redskaber og mål kan være rigtig fin. Det vil vi gerne have. Julie svarer retur på forslaget.
 4. EM på storskærm – status @René/Julie. Der mangler pt kun visningstilladelse fra DR og TV2. Budget for de 3 indledende kampe viser at der er balance mellem indtægter og udgifter. Reklamerer for det fra denne uge. Evt. møde ml. NIF bestyrelse og arbejdsgruppen? Afventer.
 5. Lukket punkt – indhold alene kendt af bestyrelsen
 6. Lukket punkt – indhold alene kendt af bestyrelsen
 7. Kort nyt fra sponsorudvalg: Der er lavet flere nye bannerreklamer, ny trøjesponsor til førsteholdet er MH Entreprise, Klintsøgaard vil gerne have et skilt på stadion også. VV Auto – Laras far vil gerne sponsorere holdet (U14 P). Sponsor til udebanetrøjer søges til seniorherrer 1+2, 8000 kr. Der skal udarbejdes et spisekort med priser over sponsorater.
 8. DSI-nyt: Næste møde 10/6. Afventer stadig overgang af kassererposten. Cykelklubbens lokale overgår til NIF, årlig husleje aftalt med DSIs formand.
 9. Kort nyt fra seniorafdelingen: Det kører planmæssigt
 10. Kort nyt fra ungdomsafdelingen – fritidspas underskrives og indsendes til kommunen, Pigeraketafvikling med 50 deltagere var en stor succes, Manses hold godt fra start, nyt pigehold starter 7/5, efterspørgsler på hold for årgang 2019/20, men mangler trænerløsning, hjemmestævne afviklet med meget flot feedback fra ude- og hjemmehold, ros for orden i ungdoms-materialerum til trænerne, gennemgang af skabe/markering af ”beboer” på vej, ganske få restancer tilbage.
 11. Kort nyt fra kassereren @Henrik regnskab udleveret, ser fornuftigt ud.
  1. Hjemmeside opdateret
  2. Pressemeddelelser via formular til lokalavisen
  3. Opdater personoplysninger hos DGI
  4. Vedtaget at træneres egne børn fremover er kontingentfri.

Afbud til dette møde: Bent

Næste møde er d. 3/6 kl. 18-20

Luk