Menu

Bestyrelsesmøde 08 04 24

15. april 2024 kl. 07:59
 1. Generalforsamling – opfølgning og konstituering af bestyrelsen
  1. Bestyrelsen konstituerer sig præcis som den var før generalforsamlingen.
  2. Godt fremmøde, ros for opbakning, stemning, engagement og at folk blev hængende. Endnu festligere næste gang er en mulighed, der overvejes.
 2. Arbejdsdag – opfølgning på den og evt. indkomne forslag
  1. 40 til arbejdsdag (20 tilmeldt), så over al forventning
  2. Indkomne forslag vedr. klublokale og omklædningsgang samt affaldsgården. Gennemgang af bygning med DSI og tennisklubben i nær fremtid for at drøfte opgaver og muligheder.
  3. Meget gerne holde en mere i år dato – aftales næste gang
  4. Der mangler fortsat at blive monteret en del hjul og der er nogle halvfærdigtsamlede mål. Her styrer René det af med Tress. Hjul, trimning omkring klubhus styrer Julie af med Team Nyttejob
  5. Grønne områder gennemgås med Rune (ikke banerne) d. 10/4 - René
 3. Ungtrænermodel: Konkret ”pakke” til ungtrænere
  1. Tøjpakke: T-shirt og på samme vilkår som øvrige trænere: jakke
  2. En form for godtgørelse, som kan være op til 1250 kr. for en halvsæson med udbetaling over 2 gange. Kræver fremmøde, engagement, og at man som ungtræner er en gevinst for holdet. Ellers skal man selvf. ikke være træner.
  3. Afregning af godtgørelse i samråd mellem bestyrelse og holdets overordnede ansvarlige træner ud fra et ærligt trænerperspektiv og individuel vurdering.
 4. Vedtaget, at vi skal have en klubmaskot. Vi har valgt en maskot, vi skal finde sponsorer, der vil være på trøjen i 5 år. DIF DGI pulje som alternativ, men vi har også andre ønsker (se evt.), så sponsorer vil klart være at foretrække.
 5. Dommerpåsætning – kører løbende. Vi vil gerne have så mange dommere som muligt. Julie koordinerer på ungdomskampene og DSR 8:8 (damesenior 8-mands). Vi ønsker os at de unge seniorspillere melder ind, hvis vi er heldige nok til at få et hjemmebanestævne.
 6. Behandling af indkommet forslag
  1. Arrangement for gamle Nif’ere med fællesspisning og hjemmekampene for senior. På sigt: ”Passivt medlemskab” kan give 2x frokost om året. For 50+.
  2. Vedtaget at godkende videre arbejde med forslaget
  3. Peter bliver bestyrelsens anker i planen.
  4. Claus Dige skal involveres og støtteforeningen kontaktes
 7. Kort nyt fra sponsorafd – udsat til næste gang
 8. DSI-nyt. Lejekontrakter sendt til foreningerne. Gennemgang af klubhus med foreningsformændene ifht evt. renoveringer og forbedringer i klubhuset er forestående. Cykelklubben stopper med udgangen af året. NIF vil evt. gerne overtage til depot, hvis muligt.
 9. Kort nyt fra seniorafdelingen – turneringen er startet. Fed træningslejr for damesr. Tak til støtteforeningen for tilskud til træningslejren. Første officielle 11-mandskamp er på søndag på Kongeengen.
 10. Kort nyt fra ungdomsafdelingen – kigger på fritidspas i denne uge. Pigeraketten flyver 1/5, foretrækker kl. 14, men mangler 5 frivillige. Turneringsholdene er snart i gang. Ungdomsbold med Manse fra på torsdag
 11. Kort nyt fra kassereren. Der er kommet 50.000 til storskærmsarrangement fra kommunen, kontingent er på vej ind, vi mangler stadig at afregne for de sidste (deadline 9/4) og fritidspas. Bandereklamer faktureres snart og OK-penge er på vej.
 12. Opsamling fra sidst:
  1. Bestyrelsestelefonliste sendes rundt
  2. Muligheder for at søge midler fra den lukkede konto. Principiel diskussion om hvad de penge skal bruges til, hvis de frigives. Udskydes.
  3. Bestyrelsesfællesfoto udskydes til en dag, vi kan være udendørs i solskin.
 13. Evt.
  1. Nyhedsbrev: Afventer, da vi lige pt lægger en del nyheder op samt referatet er ret fyldestgørende.
  2. Højttaleranlæg til speaker er et ønske for fremtiden – Manse undersøger pris
  3. Udvalg skal defineres og sættes i søen, fx et, der arrangerer klubtur til udlandet. Vi skal bare lige have sæsonen godt fra start først.
  4. Sommerafslutning: Gerne med maskot 😊. Forslag: Mange aktiviteter for ungerne fra U7-14. Blandede hold, så man lærer hinanden at kende. Evt. også five-a-side turnering. Pelle og Jens vil gerne være med (jf. trænermødet). Fællesspisning for alle. Fx kl. 12-16. Seniorerne i forlængelse af efter. 22. juni? Christian er tovholder.
  5. Fællesspisning, hvornår? Vi arbejder på en dato.
  6. Spørg Claus før klubhuset bookes til noget, så han ikke har dobbeltbookinger

Næste møde er d. 6/5 kl. 18-20

Luk