Menu

Referat generalforsamling Nykøbing IF 2019

Torsten Esmann
15. marts 2019 kl. 11:57
Referat generalforsamling Nykøbing IF 2019

Referat generalforsamling Nykøbing IF 2019

 

 1. Valg af dirigent
 • Bestyrelsen indstillede Per Henning som blev enstemmigt valgt
 1. Formanden aflægger beretning
 • Formanden aflagde beretning omkring årets forløb
 1. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
 • Kasseren Lisbeth fremlagde regnskab. Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt
 1. Behandling af indkomne forslag
 • Ingen forslag til behandling
 1. Kasserer fremlægger budget, herunder kontingentfastsættelse, til generalforsamlingens godkendelse
 • Kasserer Lisbeth fremlagde budget. Der var enkelte spørgsmål vedrørende den planlagte sommerfest. Bestyrelsen foreslå nyt kontingent på kr. 400 for ungdom, kr. 500 for U16+U17. Resten uændret. Generalforsamlingen godkendte budgettet og kontingenterne.
 1. Valg til bestyrelsen
  1. Kasserer Lisbeth Svane Jensen er på valg og genopstiller
 • Lisbeth blev genvalgt
  1. Ungdomsformand Peder Jørgensen er på valg og genopstiller
 • Peder Jørgensen fik en modkandidat i Jonatan Phaure. Generalforsamlingen valgte med simpelt flertal Jonatan ind i bestyrelsen.
  1. Seniorformand René Jensen er på valg og genopstiller
 • René Jensen trak på dagen sit kandidatur til genvalg. Per Sørensen stillede op i stedet for, og blev valgt.
  1. Begge suppleanter er på valg
 • Søren Hansen genopstillede ikke. Daniel Lyngaa blev valgt i stedet for.
 • Nichlas René van Weezel genopstillede, og blev genvalgt.
 1. Eventuelt
 • Julie Jensen blev tildelt mindepokalen for hendes flotte indsats for klubben.

 

Bestyrelsen takker for god ro og orden og sender samtidig en stor tak for en formidabel indsats videre til Peder Jørgensen og René Jensen.

 

Luk