Menu

Ekstraordinær generalforsamling 2020 referat

18. november 2020 kl. 10:06

Referatet:

 1.       Valg af dirigent. Michael Jensen blev valgt.

2.       Forslaget til vedtægtsændring blev gennemgået og enstemmigt vedtaget.

3.       Der var ingen drøftelser under eventuelt.

Luk