Menu

Generalforsamling indkaldelse 2020

image
PHJ
26. februar 2020 kl. 07:53

Generalforsamling den 11. marts klokken 18.30 i klubhuset på Kongeengen.

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest fem dage før afholdelse. Forslag kan sendes til phj@jensen-advokat.dk.
 5. Kasserer fremlægger budget, herunder kontingentfastsættelse, til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen
  1. a) Tre bestyrelsesmedlemmer, ulige år, valg gælder for to år.
  2. b) To bestyrelsesmedlemmer, lige år, valg gælder for to år. (Rene Jensen og Per H. Jensen er villige til genvalg).
  3. c) 1.- og 2.-suppleant, hvert år, valg gælder for ét år. (Lars Andersen og Nichlas Van Weezel er villige til genvalg).
 7. Valg af registreret revisor, lige år (Bestyrelsen foreslår Damgaard revision ApS).
 8. Eventuelt
Luk