Menu

Bestyrelselsens beretning om 2020

12. juli 2021 kl. 07:42

2020 blev et historisk år, hvor vi den 11. marts afholdt generalforsamling, og hvor samfundet grundet Covid 19 lukkede ned samme aften. Turneringer og arrangementer blev aflyst også for så vidt angår NIF. 

Nedlukningen stillede bestyrelsen over for en række problemstillinger som ikke tidligere havde været et tema, herunder såvel sportsligt som økonomisk; hvordan ville sponsorer og medlemmer reagerer på at der ingen aktivitet ville være i en uvis periode.  

Heldigvis viste det sig at vores sponsorer på ingen måde trak sig selvom også der var en stor usikkerhed forbundet med de enkelte virksomheders fremtid. Sponsorstøtten blev næsten fastholdt. 

Med hensyn til medlemmerne blev der vist stor vilje til fortsat at betale kontingent og i øvrigt deltage i de aktiviteter der kunne gennemføres med respekt af restriktionerne. Yderligere viste det sig at medlemstallet faktisk voksede. Vi er fortsat tilmeldt en automatisk betalingsordning så alle kontingenter fremover trækkes automatisk. 

Der skal lyde en tak herfor. 

Vi har skiftet tøjsponsor til Capelli sport som leverer pænt og godt tøj. Alle klubbens hold har efterhånden fået nye spilledragter m.v. 

Sommerland Sjælland Cup måtte desværre aflyses, hvilket naturligvis var en bet for bestyrelsen og klubben, men som restriktionerne forelå var der intet at gøre selvom der blev tænkt i alternative baner. 

Det, at de fleste aktiviteter blev aflyst betød dog ikke at der ikke var aktiviteter idet der både blev afholdt fodboldsskole, afholdt Bytrommen Cup samt delt reklamer ud. Tak til alle der løftede og bar. 

Endvidere kom turneringerne stille og roligt i gang, dog uden tilskuere i første omgang og mulighed for omklædning og bad. Senere blev det tilladt med tilskuere og opbakningen til de kampe var helt enorm. Det er læne siden at en langside har været fyldt med tilskuere. 

Da oktoberfesten blev aflyst har NIF ikke i 2020 modtaget tilskud, men der er håb om at festen afholdes sidste lørdag i oktober, og dermed et håb om, at der kan søgtes midler til konkrete formål. 

Alle omklædningsrum blev malet i 2020 i forbindelse med at omklædning 3 og 4 blev slået sammen til et stort omklædningsrum, hvilket er mere tidssvarende. Tak til Gitte og Claus for at påtage sig opgaven med at male.  

Videre blev der foretaget oprydning i bold og vaskerum sådan at ungdomsafdelingen har sit eget rum i det oprindelige boldrum, mens seniorafdelingen har alle materialer i ”vaskerummet”.  

Klubbens hjemmeside fungerer fortsat, og det skal opfordres til at I bruger hjemmesiden til at holde jer orienteret, da vi lægger referater fra bestyrelsesmøderne ud på siden, idet vi er af den opfattelse, at åbenhed om vores beslutninger, er vigtige for vores medlemmer. Det skal bemærkes at klubbens hjemmeside er det officielle medie. 

Referatet fra generalforsamlingen vil sammen med regnskabet også igen blive tilgængeligt på hjemmesiden.  

Der skal lyde en tak til Julie for vedligeholdelse og udvikling af vores hjemmeside. 

Sæsonen i ungdomsafdelingen blev markeret ved en fest i Nordgårdshallen i november måned og Der var ikke mindre end 200 deltagere, hvilket gjorde festen til en succes, med fælles madbord og På seniorplan er der p.t. to hold, hvor første holdet er rykket op i serie 3 (det hører til 2022, men nævnes her), mens andetholdet lå i den tunge ende af serie 5. 

Old Boys og veteran holdet deltager i såvel vinter som sommerturnering og det går ganske fint.  

Dette var bestyrelsens beretning, men der skal endnu en gang lyde en tak til vores sponsorer, støtteforeningen, klubhusforpagteren, Odsherred kommune og det firma som har passet vore fodboldbaner og alle der i øvrigt har medvirket til at 2020 endte med at blive et forholdsvist godt år for NIF. 

Sluttelig vil jeg takke alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, trænere og øvrige medlemmer for et fodbold-år på godt og ondt, men med positive minder som overskygger de negative.  

 

Luk