Menu

Generalforsamling indkaldelse 2021

image
PHJ
27. februar 2021 kl. 08:42

Generalforsamling afholdes den 14. juli klokken 18.00 i klubhuset på Kongeengen.

 Dagsordenen er:

 1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kasserer fremlægger regnskab til generalforsamlingens godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Kasserer fremlægger budget, herunder kontingentfastsættelse, til generalforsamlingens

Godkendelse.

6. Valg til bestyrelsen.

a) Tre bestyrelsesmedlemmer, ulige år, valg gælder for to år.

b) To bestyrelsesmedlemmer, lige år, valg gælder for to år.

c) 1.- og 2.-suppleant, hvert år, valg gælder for ét år.

7. Valg af revisor, lige år.

8. Eventuelt.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest

8 dage før generalforsamlingen, og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest fem dage før

afholdelse. Forslag kan sendes til phbj@perjur.dk.

 

Generalforsamlingen afholdes på Kongeengen.

 

Luk