Menu

Referat generalforsamling 2021

29. juli 2021 kl. 15:35

1.       Valg af dirigent

Michael Jensen blev valgt til dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

 

2.       Aflæggelse af beretningen

Per H. Jensen aflagde bestyrelsens beretning som blev godkendt uden bemærkninger. Beretningen ligger på foreningens hjemmeside

 

3.       Nichlas Van Weezel aflagde regnskab for 2020, og redegjorde for at foreningen havde et overskud på cirka kr. 100.000. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

 

4.       Indkomne forslag

Der var ikke fremkommet forslag.

 

5.       Budgetfremlæggelse

Nichlas Van Weezel gennemgik budget for 2021. Kontingentet forblev uændret dog således at alle seniorer på såvel herre og kvindesiden er det samme dvs kr. 1.200 pr. år.

 

6.       Valg til bestyrelsen

Per Sørensen, Nichlas Van Weezel og Claus Dige var på valg. Alle tre blev genvalgt. Bestyrelsen består herefter af: Per Sørensen, Nichlas Van Weezel, Claus Dige, Rene Jensen og Per H. Jensen. Michael Jensen blev valgt som suppleant.

 

7.       Valg af revisor

Damgård revision ApS blev genvalgt til revisor.

 

8.       Eventuelt

Det blev drøftet hvordan der kan skabes interesse for at flere personer vil møde op til f.eks. generalforsamlingen .

Da nykoebingif.dk fortsat er klubbens officielle forum opfordres alle til at fremsende materiale til bestyrelsen som herefter vil sørge for at det ligger på hjemmesiden.

Morten Duncan Nielsen blev hædret med Per Nygård mindepokal grundet sit store engagement entusiasme m.v. med U12 holdet. Omtale ligger på foreningens hjemmeside.

 

 

                                                          Således passeret:                                                    Dirigent Michael Jensen

 

Luk