Menu

Generalforsamling indkaldelse 2022

01. marts 2022 kl. 09:11

Dagsorden for den ordinære generalforsamling den 23. marts 2022 klokken 19.00 i klubhuset på Kongeengen

1. Valg af dirigent

 

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

 

3. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.

 

4. Behandling af indkomne forslag.

 

5. Kasserer fremlægger budget, herunder kontingentfastsættelse, til generalforsamlingens godkendelse.

 

6. Valg til bestyrelsen

a) Tre bestyrelsesmedlemmer, ulige år, valg gælder for to år. Niclas van Wezel, Per Sørensen og Claus Dige er ikke på valg

b) To bestyrelsesmedlemmer, lige år, valg gælder for to år. Rene Jensen og Per H. Jensen er på valg

c) 1.- og 2.-suppleant, hvert år, valg gælder for ét år.

 

7. Valg af registreret revisor. Bestyrelsen foreslår Damgaard revision ApS

 

8. Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest fem dage før afholdelse. Forslag sendes til phbj@perjur.dk

Luk