Menu

Referat af ekstraordinær generalforsamling 310123

JJ
14. februar 2024 kl. 20:32

Punkt 1: Valg af dirigent. Michael Jensen valgt uden anmærkninger. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og erklæret for åben.

Punkt 2: Valg af ny bestyrelse. Flg. har ønsket og fået genvalg: Henrik Pedersen, Per Sørensen og René Jensen. Flg. har ønsket genvalg som suppleant: Bent Holmegaard Hansen. Flg. er herudover valgt til bestyrelsen: Peter Larsen (på valg ved den ordinære generalforsamling 06.03.24) og Julie Jensen. Flg. er valgt som suppleant: Christian Mosebo.

Flg. udtræder hermed af bestyrelsen: Per Henning Jensen, Claus Dige og Nichlas van Weezel.

Alle poster besat uden kampvalg.

Ekstraordinær generalforsamling afsluttet.

--

De afgående bestyrelsesmedlemmer fik overrakt tak, blomster og vin for deres indsats for klubben.

Jf. vedtægternes §15.2 konstituerer den ny bestyrelse sig selv senest 14 dage efter afholdelse af generalforsamlingen.

Luk