Menu

Så har vi et sponsorudvalg!

image Første møde i Nykøbing IF 's nyoprettet sponsorudvalg
11. maj 2022 kl. 09:54

Den 9. maj afholdt vi det første møde i Nykøbing IF 's nyoprettede sponsorudvalg. Udvalget, med undtagelse af René Jensen, der var bag kameraet, ses på billedet. Fra venstre, Kasper Holst, Katja Lindboe, Per Sørensen, Ny Nadia og Katrine Mogensen.  Der er nyt møde allerede den 18-5-22, da der er nok at tage fat i. På det første møde, blev flg. bl.a. drøftet: Hvorfor vi sidder her, formål mm. Hvad kan vi som klub gøre for at sponsorerne bliver endnu mere synlige. Reklamekørsel. Arbejdsopgaver mm. Hjemmeside og Facebookside. Mål for 2022 og frem. 

Tak til de frivillige, der stiller op til opgaverne i udvalget, vi glæder os til at høre meget mere til og fra jer i den kommende tid!