Menu

Reklameomdeling

Hvem: Alle børne- og ungdomshold samt seniorhold i klubben hjælpes med at få pakket reklamer og kørt dem ud. Pt er det sådan, at de yngste holds forældre pakker reklamer (det kan være de 2-3 yngste hold alt efter hvordan klubben er pt), og resten kører reklamerne ud. 

Hvorfor: En fast tilbagevendende og helt stor ting i NIF er den årlige reklameomdeling. Den giver klubben et massivt tilskud til husleje, materialer m.v. og er derfor utrolig vigtig for at holde kontingentet nede. Vi deler 10.600 reklamer ud i løbet af en uge, og derfor er det også alle klubbens hold, der aktiveres ved denne lejlighed. I 2024 betød det en forskel på 4-500 kr. i kontingent om året pr. aktiv spiller. Deler vi ikke ud i fællesskab, vil nogen være nødt til at vælge fællesskabet fra, og så går det i opløsning. Vi gør det ikke, fordi selve omdelingen fylder os med begejstring og glæde, men pga. de muligheder det giver os for at være hold og forening - alle sammen. 

Hvad: Der er et antal ruter fordelt i det nordlige Odsherred fra Nykøbing til Odden. Det er afgørende, at der er minimum 1 bil med pr. omdelingshold til at transportere reklamerne i eller lægge depoter ud til omdelerne. 2 biler til en rute er luksus.

Ruterne er typisk på 3-500 reklamer, hvilket lyder af meget, og derfor giver det ekstra god mening at lave omdelingshold på holdet.

Holddeling til reklamekørsel: Dette er det, vi kalder "selvorganiseret", dvs. det styrer man selv på det enkelte hold hvordan man vil takle. Det kan være en forældre/spiller, der står for dette, eller det kan være træneren. På nogle hold er det bare den, der melder sig, der står for et omdelingshold, og så melder andre fra holdet sig til at køre med. På nogle hold bliver spillerne sat sammen i hold, og når holdene så bliver offentliggjort, er det omdelingsholdet, der har ansvaret for at ruten bliver delt ud, og også holdet selv, der aftaler om de skal køre sammen, hvad dag og tid, osv.

På nogle hold er træneren så opslugt af trænergerningen at det først arrangeres sent (hvis ingen andre tager teten), på andre bliver der sendt besked ud tidligt. Hvis du læser dette og ønsker det gjort på en bestemt måde - så meld dig gerne selv til opgaven med at koordinere for holdet. Det er en relativ lille og tydeligt afgrænset opgave, der kan løses på et valgfrit tidspunkt.

Uanset hvad, får vi hvert år en hel del tilbagemeldinger med glade børn og unge mennesker, der har delt reklamer ud, og generelt er tilbagemeldingen, at det "var skidehyggeligt", "ret hurtigt overstået", "slet ikke er så slemt", m.v., og disse meldinger får vi især fra dem, der har været flere fra holdet afsted sammen. Så igen: Gør det sammen, det er sjovere, nemmere, hurtigere, hyggeligere.

Hvornår: Det er i uge 25, lige inden sommerferien og når turnering/stævner slutter. Reklamerne kommer til klubben op til en weekend, og først herefter kan de pakkes. Der er så ca. en uge eller halvanden til at dele de pakkede reklamer ud. 

Hvordan: Der udsendes en infovideo med info a la det, der står her, dog mere specifik. Den udsendes hvert år lige inden omdelingen og indeholder endnu mere info om hvordan man gør. Den varer 4-5 minutter, men se den alligevel, for den er fuld af praktisk info vedr. afhentning, telefonnumre og ruteafgrænsning m.m., som er det de fleste spørgsmål ellers går på i omdelingsugen og ugen op til. Videoen lægges på facebookgrupperne for de respektive hold og i trænergruppen. Er du ikke på facebook, så spørg efter videoen, så du kan få den tilsendt direkte, eller se med hos en, der er på facebook.

Pakkehold: Reklamerne ligger i et omklædningsrum i klubhuset, både dem, der skal pakkes, og dem, der er klar til omdeling. Det kræver derfor en aftale med en træner eller et bestyrelsesmedlem at få adgang til at hente. 

Pakkehold møder ind den første weekend/de første dage i den kommende uge (dvs. weekenden uge 24 og start uge 25). Det tager ca. 13 minutter at pakke 50 bundter reklamer med 8 reklamer i for 1 person. Det er hyggeligt at være flere, der pakker samtidig. Vi forventer at hver pakker bruger 2-3 timer på at pakke, da det er tilsvarende den tid, der investeres pr. person, der deler en reklamerute ud. Holddeling, pakkehold: Se info om holddeling for reklamekørsel højere oppe på siden. Tidspunktet er meget fleksibelt, men jo flere, der pakker i den første weekend, desto bedre. Også her er det dog hyggeligst at gøre arbejdet i fællesskab med andre.

Hvert bundt indeholder et "Mit Odsherred" magasin og et antal reklamer herudover. De øvrige reklamer indstikkes i magasinet. Der er 50 magasiner i et bundt. Bundtet lægges på bænken i omklædningsrummet med et hvidt papir ovenpå, så man nemt kan optælle 50 reklamer, når man kommer for at hente til omdeling. Der kan godt være flere bundter ovenpå hinanden, adskilt for hver 50 med et stykke papir.

Kommer nogen efter reklamer, før der er pakket, så kan man godt risikere at skulle pakke selv, men vi prøver selvfølgelig at få pakket så hurtigt som muligt.

Omdelingshold: Reklamerne ligger i et omklædningsrum i klubhuset, både dem, der skal pakkes, og dem, der er klar til omdeling. Det kræver derfor en aftale med en træner eller et bestyrelsesmedlem at få adgang til at hente. 

Ruterne er også i omklædningsrummet. Det er en plastiklomme med ruten indtegnet og en tydelig markering af forventet antal reklamer. Man tager sit kort med og skal IKKE aflevere det tilbage bagefter, så man kan bare tegne på det og evt. inddele det i mindre stykker til andre uddelingshold.

Man tager det antal reklamer med, der står på ruten, at man skal dele ud. Typisk har man for mange med, fordi der er en del "nej tak"-skilte derude. Men hellere for mange end for lidt. 

Kommer nogen efter reklamer, før der er pakket, så kan man godt risikere at skulle pakke selv, men vi prøver selvfølgelig at få pakket så hurtigt som muligt.

Hvis man tager ruten af flere omgange eller deler den med andre med bil, så er et godt tip at tage et billede af ruten, og så tegne ind hvor man skal gå/hvor man har gået, så man ikke får givet dobbelt. Et foto af ruten er generelt en god idé, hvis man skulle være så uheldig at kortet blæser væk eller man kommer til at putte det i en postkasse.

Man respekterer "nej tak", putter ikke reklamer i overfyldte postkasser, putter altid reklamen HELT ned i postkassen, så den ikke hænger ud. 

Efter ruten melder man ind til sin træner/koordinator, så der er styr på om alt er delt ud. Det tager gerne 2-3 timer at dele en hel rute ud, hvis man er flere om det og holder et friskt tempo.

Man lægger resterende reklamer under halvtaget ved Claus. Hvis klubhuset er åbent, når man kommer retur, kan de også lægges tilbage i omklædningsrummet, så andre kan få dem med ud på deres ruter.

Kontaktinfo: Har du spørgsmål til dette, så kontakt din træner eller brug et af de telefonnumre, der fremgår af videoen. Det er i 2024 formand René Jensen, der har det overordnede reklamekørselsoverblik.

Ønsker du at få din reklame delt med ud, så se denne side i stedet.

Denne side kan opdateres løbende...

 

 

Luk