Menu

Ungdomsudvalgsmøde 23. oktober 2018

16. februar 2019 kl. 10:33

Igangværende up-date:

Ungdomsafslutning: Tovholder er Julie. Pokaler bestilt og leveret, faktura videresendt. Hal bestilt via Allan, borde/stole bestilt via Claus Dige, en del melder positivt ind om at hjælpe. Pizzabuffet via Nordgårdshallens cafeteria som nyt tiltag i forhold til tidligere.

Hollandsturen: Tovholdere: Torsten og Peder, planlægningsmøde fredag d. 26. oktober. Max antal deltagere er 55. Der vil være minimum 1-3 flere aktiviteter i forbindelse med indsamling af økonomiske midler til denne tur. Mere om dette fra arbejdsgruppen efter mødet. Det blev påpeget, at det er vigtigt, at en form for tidslinje over aktiviteter, betalinger m.v. offentliggøres, så deltagere og deres familier har et overblik og mulighed for at planlægge.

Thyregod: Tovholdere: Torsten og Peder. Der forventes færre deltagere end sidste år grundet hollandsturen. Her vil blive udarbejdet et sæt retningslinjer gældende for voksne deltagere på turen, så roller og opgaver omkring lederroller, trænerroller, forældreroller samt alkoholpolitik er kommunikeret klart forud for turen.

Turneringstilmelding: Tovholder: Torsten. Vintertilmeldingen er afsluttet, og kun U12 drenge er ikke tilmeldt turnering. Trænerne på dette hold er selv ansvarlige for tilmelding til de stævner, de ønsker at deltage i, og får refunderet udgiften af kassereren. Holdets stævnebudget er tilsvarende turneringstilmelding, hvilket svarer til ca. 3 stævner pr. hold. Stiller U12-drengene med 2 forskellige indendørshold, er budgettet stadig opdelt pr. hold, således at begge hold kan få 3 stævner.

Rollefordeling:

Det bliver fortsat mere klart, at der er behov for at tydeliggøre rollefordelingen i klubben, således at alle henvendelser ikke går til Peder. Der er flere roller, der fremgår af opslag i gangen i klubhuset, men de læses ikke. Samme rollefordeling fremgår af hjemmesiden. Forslag om at udlevere en oversigt/trænermappe til trænerne ved trænermødet ved sæsonstart.

Niclas står for rekvisitter/udstyr

Joan står for tøj-bestillinger

Torsten står for turneringstilmeldinger, DBU og DGI stævner

Julie står for integration

Det er nødvendigt at udbygge denne rollefordelingsoversigt, således at øvrige opgaver ligeledes fremgår. Dette arbejde påbegynder ungdomsudvalget. Opfordring til tilsvarende for bestyrelsesopgaver.

Årshjul:

Der bør laves et for hver af hhv. bestyrelse, senior afd., ungdoms afd. Og evt. arbejdsgrupper. Ungdomsudvalget laver deres på en søndag i det nye år, dato endnu ikke fastlagt.

Dommere i forårssæsonen:

Der bruges mindst 3 timer ugentligt på dommerpåsætning gennem hele sæsonen grundet et højt antal kampflytninger. Fremover vil det være sådan, at ungdomsudvalget påsætter dommere til de oprindelige datoer, såfremt man flytter en kamp, er man selv ansvarlig for også at flytte/finde/afbestille dommer. Dette meldes ligeledes ud på opstartsmødet i februar.

Der er forslag om tilgang til ungdomsudvalget, bl.a. med ansvar for dommerpåsætning. Dette undersøges nærmere.

Der er forslag om at fortsætte udviklingen af ung-dommer gruppen og opfordre flere af U14-spillerne til at tage del i dette arbejde. De skal støttes med forældreguides og mulig undervisning som det er set i efteråret. Der er p.t. 5-6 ung-dommere i klubben.

Kamplederkursus: Invitér bredt, håndpluk U12-spillere, men ellers trænere og forældre. Det kommer i bedste fald til at ligge i marts, så dem, der uddannes, kan øve sig i foråret inden Sommerland Cup. Kirsten hos DBU Sjælland spørges om max deltagerantal, så dagen snart kan meldes ud officielt (Julie)

Træneropstartsmøde:

Mødet er fastlagt til 19. februar kl. 18-21 inkl. spisning.

Tilgang af nye medlemmer til udvalget:

Der er forslag om at udvide ungdomsudvalget med endnu et medlem, Herudover spørges Joan, om der kunne være en omkring U10-drengene, der kunne inddrages, og 2 andre emner er ligeledes på tale

Evt.

U16-samarbejdet kører fantastisk og de unge fodboldspillere trives i den nye sammensætning, der meldes om stor entusiasme spillerne imellem, og det er det vigtigste – det skal være sjovt, at spille fodbold!

Status på os selv – trivselscheck

Forslag om fælles møde med seniorafdelingen for bedre at bygge bro mellem ungdom og senior afd.

Ref. Julie Jensen

Luk