Menu

Bestyrelsesmøde december 2021

13. januar 2022 kl. 13:22

1.       Årshjul

Der udarbejdes et årshjul således at medlemmerne gennem året kan se de arrangementer NIF er involveret i eller afholder. Arrangementerne er p.t.: Sommerland Sjælland Cup, Bytrommen Cup, reklamekørsel, fodboldskole og oktoberfesten. Datoer følger.  Til arrangementerne kræves frivillige hjælpere og via årshjulet er der mulighed for at planlægge hvornår hjælp kan ydes. Der afholdes snarest møde med SBU om Sommerland Cup. Orientering følger efter mødet. Det blev aftalt at Claus fortsat er hovedansvarlig, men sådan at der udnævnes en ansvarlig for eksempelvis parkering m.v.

2.       Brugerundersøgelse

Det blev drøftet at der skal udarbejdes en brugerundersøgelse. Der er flertal for dette, men alene såfremt undersøgelsen sker sådan at besvarelserne af undersøgelsen ikke kan være anonym. Det undersøges om det er muligt inden endelig beslutning tages.

3.       Trænere

Der savnes trænere til at hjælpe Morten med U15 holdet. Hvis der er nogen der ønsker at hjælpe bedes det meddelt til Claus. Der holdes møde med trænerne i løbet af foråret og inden sæsonstart. Indkaldelse følger.

4.       Økonomi og sponsorer

Regnskabet er ved at være klar, og der forventes en nulløsning for 2021. Der arbejdes videre med sponsorer. Per Sørensen er fortsat ansvarlig, men skal bruge nogle frivillige til at kontakte potentielle sponsorer. Rene sørger for opsætning af skilte.

5.       Orientering

Det blev drøftet at samtlige låsecylindre og nøgler udskiftes snarest da alt for mange efterhånden kan skaffe sig adgang til klubhuset. Der er indhentet tilbud og efterfølgende har bestyrelsen af den selvejende institution sagt god for projektet. Endvidere blev det aftalt at loftpladerne i omklædning 7 udskiftes snarest. Gitte og Claus har ryddet kontoret for alle irrelevante effekter så nu fremstår kontoret i ordentlig stand. Tak til Gitte og Claus. EDC (Lars Andersen) har sponseret et konferencebord med tilhørende stole til NIF, hvilket pynter gevaldigt på kontoret.

6.       Eventuelt

Emner til årets mindepokal blev drøftet, og der var enighed om årets kandidat. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 7. februar klokken 17.00 i klubhuset.

Luk