Menu

Bestyrelsesmøde oktober 2021

image
04. november 2021 kl. 12:55

1.       Tøjsponsor

Der indkaldes til møde med vores tøjsponsor, Capelli den 3. november klokken 17.00 i klubhuset. Niclas indkalder til mødet.

2.       Trænermøder

Trænere indkaldes samlet for hhv ungdom og senior løbende til møde med henblik på drøftelse af den kommende sæson.

3.       Økonomien

Ser p.t. fornuftig ud, og der opereres med at der bliver et mindre overskud. Der mangler afregning for Sommerland Sjælland Cup. Der tages aktion på at kontakte DBU Sjælland med henblik på afregningen.

4.       Bandereklamer m.v.

Bandereklamer opsættes snarest. Rene har påtaget sig opgaven, men skal bruge en hjælpende hånd. Flagstænger er opsat af en lokal håndværker som tillige monterede låseanordninger på bold og rekvisitskab i vaskerummet. Hvert hold får udleveret en nøgle og Claus Dige har en ekstra nøgle.

5.       Eventuelt

a.       Kunststofbanen blev drøftet herunder at det beløb på kr. 1.500.000 som er bevilliget ikke rækker til en bane, samt at det vil være umuligt for NIF selv at fremskaffe den resterende kapital på formentlig kr. 3.500.000 – 4.000.000, hvorfor det blev bestemt at bestyrelsen er indstillet på at det bevilligede beløb tilfalder Fårevejle boldklub.

b.       Der udarbejdes et foreningshjul, hvor aktiviteter, møder m.v. vil fremgå. Niclas sørger for udarbejdelse.

c.       Ungdomsfesten i Nordgårdshallen er ved at være på plads.

d.       NIF har skaffet mange frivillige hjælpere til Støtteforeningens oktoberfest både til opstilling, hjælp til festen samt oprydning om søndagen.

e.       Det er aftalt at der afholdes bestyrelsesmøde den 1. mandag i hver måned, første gang den 6. december klokken 17.00.

Luk