Menu

Referat bestyrelsesmøde februar 2021

PHJ
19. februar 2021 kl. 09:00

1.       Kunststofbane

Per Sørensen orienterede om de møder der har været afholdt med de øvrige fodboldklubber i Odsherred. Der arbejdes med forskellige modeller omkring placering af de baner der er bevilliget.

2.       Økonomi

Niclas redegjorde for økonomien. Det forventes at NIF kommer ud med et mindre overskud i 2020.

3.       Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes den 17. marts klokken 18 på Kongeengen med mindre der fortsat er restriktioner i forhold til Covid 19 situationen.

4.       Aktiviteter i lyset af nedlukningen

Der har ikke været aktivitet på banerne eller i Kongehallen siden nedlukningen i december 2020. Så snart der åbnes for aktiviteter vil der blive udsendt orientering til trænerne.

5.       Eventuelt

Oprydning foran hovedindgangen blev drøftet. Rene og Per S skaffer en trailer og får kørt affaldet væk.

Formanden for Støtteforeningen orienterede om at der ikke i 2021 kan ansøges om tilskud til aktiviteter idet støtteforeningens vedtægter foreskriver at alene 25% af årets overskud kan uddeles til formål i NIF. 

Det blev aftalt at NIF igen i år tilbyder at køre Flyers ud.

Luk