Menu

Bestyrelsesmøde 02 01 23

17. januar 2023 kl. 19:07
1. ØkonomiDer mangler betaling for to sponsorer.  Der forventes et underskud på kr. 100.000. Der er forventede højere udgifter til blandt andet indkøb af tøj.  Der er fortsat tilgang af sponsorer. Forslag til budget blev gennemgået. Kontingentstigning må forventes.2. TrænersituationenDer arbejdes stadig på trænersituationen.3. UdvalgeneDer har været afholdt afslutning med stor tilslutning. Ellers intet nyt.4. DIFDer udarbejdes lister til DIF med hensyn til medlemstallet.5. GeneralforsamlingGeneralforsamling afholdes ultimo februar eller primo marts.6. EventueltDer er klager over at der anvendes fodboldstøvler i Kongehallen. Der opfordres  til at klager retter henvendelse til rette modtager. Der må |kke anvendes fodboldstøvler, hvilket skal respekteres .    
Luk