Menu

Referat best. møde februar 2020

image
24. februar 2020 kl. 08:23

1.       Økonomi

Økonomien ser fornuftig ud p.t. Det vedtages at sponsormidler skal gå til foreningen med mindre andet er aftalt.

 

2.       Regnskabet

Regnskabet er ved at blive gjort klar til revisor. Det aftales at revisor forestår bogføringen for 2019.

 

3.       Tilmelding af hold m.v.

Det aftales at Claus Dige fremover er ungdomsformand. Per Sørensen fortsætter som bestyrelsesmedlem. Claus står for holdtilmeldinger i al almindelighed. Når programmet foreligger sørger Claus tillige for dommertilmelding for ungdommen mens seniorudvalget sørger for dommere til senior, Old Boys og veteranholdet. Kamptidspunkter for de enkelte hold er klar.

 

4.       Generalforsamlingen den 11. marts

Dagsorden til generalforsamlingen vil snarest blive lagt på vores hjemmeside.

 

5.       Eventuelt

Capelli Sport er fremover klubbens tøjsponsor. Der indkøbes en ”prøvepakke” med hensyn til størrelser som skal anvendes fremover ved bestilling af tøj til holdene og trænerne.

Luk