Menu

Referat best. møde januar 2020

image
11. februar 2020 kl. 08:02

1.         Orientering fra ungdom og senior (Trænerstatus, medlemsstatus m.v.).

Per Sørensen oplyste at Ole Haagensen stopper som træner med udløbet af forårsturneringen. Øvrige trænere er på plads til den nye sæson. Der afholdes opstartsmøde for trænerne i ungdomsafdelingen i uge 9. Indkaldelse følger. Der har ikke været afholdt møder i ungdomsudvalget. Julie har meddelt at hun holder pause i ungdomsarbejdet. Seniorerne er startet med træningen med Brian Nielsen som træner. Der er planlagt træningslejr. Det blev oplyst at såfremt der ansøges om midler fra Støtteforeningen skal det tidligere fremsendte skema anvendes. PS. Hvad var det med penge fra Lions til tøj.

 

2.         Økonomi, herunder sponsorsituationen.

Økonomien ser p.t. fin ud. Der er ansøgt og modtaget lokaletilskud fra Odsherred kommune. Aktivitetstilskud er endnu ikke modtaget. Der er allerede tegnet flere sponsorater af tre års varighed. Det blev besluttet at N.I.F. fremover får Capelli sport som tøjsponsor.

Af hensyn til bestyrelsens planlægning blev det beslutter at der bevilliges rammebeløb til de enkelte hold. Lions vil yde et beløb til tøj til damesenior.

 

3.         Tilmeldinger til turneringer og dommerpåsætning.

Claus Dige tilmelder holdene til de respektive turneringer. Ungdomsformanden sørger for dommer påsætning.

 

4.         Storskærm.

Der arbejdes fortsat med storskærmarrangement, herunder afsøgning af, hvorvidt der kan findes sponsorer, idet N.I.F ikke uden sponsorstøtte kan afholde arrangementet.

 

5.         Orientering fra DSI.

PHJ orienterede om at der pågår en større renovering/vedligeholdelse af klubhuset. Alle omklædningsrum friskes op med maling. Samtlige toiletter, håndvaske, vandhaner og brusehoveder udskiftes. Ventilatorer, radiatorer, belysning m.v. gennemgås og udskiftes i nødvendigt omfang. Herudover sker der en mindre renovering af køkkenet. Omklædning 3 og 4 er slået sammen til et stort, og mere tidssvarende, omklædningsrum. Herudover sker der en generel oprydning.

 

6.         Generalforsamling.

Generalforsamling afholdes den 11. marts.

 

7.         Per Nygårds mindepokal

Det er afklaret hvem der i år modtager Per Nygårds mindepokal. Prisen uddeles ved generalforsamlingen.

 

8.         Oprydning af boldrum, vaskerum og kontor.

Oprydning m.v. er i gang.

 

9.         Eventuelt.

Ingen drøftelser.

Luk