Menu

Referat bestyrelsesmøde juli 2020

image
12. juli 2020 kl. 20:29

1.       Økonomi

Pt ser økonomien fornuftig ud trods et forår uden aktivitet. Der er delt reklamer ud, hvilket indbringer et pænt beløb til NIF. Af kommende indtægter nævnes Bytrommen Cup, fodboldskolen, kontingenter og sommerland Sjælland Cup.

 

2.       Trænersituationen

Der er ved at være en fuld løsning på trænerposterne.

 

3.       Fodboldskolen

Der er styr på arrangementet. Claus og Niclas er tovholdere. Pt mangler der en træner og en assistent, men løsning er på vej. Der udleveres en sandwich og en sodavand til hver deltager ugen igennem uden beregning.

 

4.       Eventuelt

Stark har sponseret to flagstænger til NIF. Flagstængerne opsættes i hver sin ”bue” mod Egebjergvej. Som nævnt ovenfor er der delt reklamer ud af såvel ungdom som seniorafdelingen og det belønnes med en is til de deltagende ungdomsspillere og en øl/sodavand til de voksne hjælpere.

Odsherred forsyning er i gang med at etablere vandbassin med tilhørende hegn på bane 2 (op mod skoven). Bassinet har et omfang på 25 X 100 meter hvilket skærer et meget stort areal af banen idet banen, udover det inddragne område, ikke kan kridtes helt op mod hegnet der afskærmer bassinet. Dette bevirker at der bliver pladsmangel ved kampe og arrangementer som Sommerland Sjælland Cup. Det blev derfor aftalt at Claus og PHJ inviterer Thomas Adelskov til et møde hvor det drøftes, hvordan der eventuelt kan kompenseres for det mistede areal.

Luk