Menu

Referat bestyrelsesmøde november 2020

image
PHJ
05. november 2020 kl. 12:57

1.       Vintertræning

Al vintertræning er lukket indtil det nuværende forsamlingsforbud udløber. Det er dog fortsat tilladt for spillere under 21 år at træne såfremt retningslinjerne omkring Covid 19 overholdes. Videre er det afgørende at lysbanens tilstand tillader at der kan trænes.

 

2.       Økonomi

Økonomien blev gennemgået af kassereren. Der er ansøgt om hjælpepakke som følge af blandt andet den aflyste Sommerland Sjælland cup. Det forventes at regnskabet for 2019 viser et mindre overskud.

 

3.       Frivilligfesten

Frivilligfesten der var planlagt til medio november er aflyst som følge af Covid. Ny dato følger når der foreligger en afklaring.

 

4.       Spillertøj m.v.

Der er bestilt nyt tøj til en række hold, trænere m.fl. Grundet Covid er tøjet ikke leveret endnu.

 

5.       Covid testcenter

Efter aftale med Odsherred kommune og DSI er der etableret testcenter i klubhuset. Testcentret forventes ikke at få indflydelse på de aktiviteter der er i klubhuset da testcentret er etableret i cafeteriet. Der forventes ingen øgede udgifter til DSI i forbindelse med etableringen.

 

6.       Eventuelt

Det blev bestemt at der skal aftales en oprydningsdag, hvor bold og trøjerum gennemgår en oprydning og omrokering af materialer.

 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 1. december klokken 17.00 i klubhuset.

 

Luk