Menu

Bestyrelselsesmøde marts 2021

PHJ
28. marts 2021 kl. 10:14

Afholdt 23. marts

1.       Økonomi

Økonomien blev drøftet. P.t. er likviditeten lav, men der afventes lokaltilskud og opkrævning af kontingenter påbegyndes indenfor kort tid. Økonomien ser derfor fornuftig ud.

2.       Opstart 2021

Der er lempet på restriktionerne sådan, at træning for alle hold er påbegyndt. Turneringerne forventes også påbegyndt i henhold til den fastlagte spilleplan. Bestyrelsen påpeger på det kraftigste at alle regler omkring forsamlingsforbud m.v. skal overholdes. Det medfører at kampene skal afvikles uden tilskuere ligesom omklædningsfaciliteterne fortsat er lukkede. Er der tvivlsspørgsmål kan de rettes til bestyrelsen.

3.       Opfølgning

a.       Der vil blive foretaget oprydning ved hovedindgangen i løbet af påsken. Per S. og Rene sørger for dette.

b.       Flagstængerne opsættes også i løbet af påsken. Per S. og Rene sørger for dette, men der ønskes et par yderligere hjælpere.

c.       Per S iværksætter at bandereklamer opsættes på stadion.

4.       Generalforsamling

Grundet Covidrestriktionerne må generalforsamlingen atter en gang udskydes. Ny dato er den 12. maj klokken 18.00 i klubhuset på Kongeengen.

5.       Eventuelt

Der arbejdes på at genoptage samarbejdet med HB Køge, da NIF tidligere har haft glæde heraf. Claus retter henvendelse.

Der kommer formentlig til at mangle dommere til en række kampe der af DBU Sjælland er karakteriseret som dommerløse kampe. Såfremt der er forældre eller andre der ønsker at prøve kræfter med dommerhvervet kan henvendelse ske til Claus Dige eller Rene Jensen.

Arrangementet med de friville er endnu en gang udskudt grundet restriktionerne.

 

Luk