Menu

Bestyrelsesmøde juni 2021

image
02. juli 2021 kl. 07:56

1.       Økonomi

Økonomien ser fornuftig ud selvom alle hold har fået nye spillesæt. Sponsorerne bakker fortsat om klubben hvilket er svært tilfredsstillende. Det er aftalt at afholde et møde med vores tøjleverandør da samarbejdet ikke har været optimalt.

 

2.       Trænersituationen

Der er indgået aftale med Ole Haagensen om, at han fortsætter med 1. holdet. Der afholdes snarest møde med folkene omkring 2. holdet. Jens Lauritsen fortsætter som kvindetræner i den kommende sæson Der mangler enkelte trænere til et ungdomshold, og der er sat opslag på FB med opfordring til at melde sig som træner.

 

3.       Eventuelt

Der er tilmeldt 40 spillere til fodboldskolen så der er fortsat plads til flere. Trænere og assistenter er næsten på plads.

Sommerland Sjælland afholdes som weekendstævne den første weekend i september. Tilmeldingerne ser fine ud. Der bliver brug for hjælpere så alle er velkomne til at melde sig

Bytrommen cup afholdes den 31. juli. Der arbejdes på at etablere en veteran og kvindepulje.

Bandereklamer skal opsættes inden turneringen starter igen.

Flagstænger skal tillige opsættes inden turneringsstart. Der bestilles håndværkere til udførelsen.

Oprydning i materialerummene blev drøftet. Ungdomsafdelingens rum er ryddeligt, mens seniorafdelingens rum trænger til oprydning. Trænerne opfordres til at rummet hele tiden er ryddeligt idet, det ikke er bestyrelsens opgave at sørge for det. Der bestilles håndværker til at montere hængsler og låse til de enkelte rum.

Reklamerne er påbegyndt uddeling, og enkelte hold har allerede afviklet turen.

Luk