Menu

Bestyrelsesmøde februar 2022

10. februar 2022 kl. 09:22

1.       Økonomi

Regnskabet er ved at være klar til at sende til revisor.

2.       Fastsættelse af dato for generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes den 23. marts klokken 19.00 i klubhuset på Kongeengen.

3.       Fastsættelse af dato for trænermøde

Trænermøde afholdes den 23. februar klokken 19.00 i klubhuset på Kongeengen. Særskilt invitation følger.

4.       Drøftelse af opslag på FaceBook vedrørende måltavle

På FaceBook har der været flere opslag omkring en ny måltavle på stadion. Opslagene er ikke først drøftet med bestyrelsen, hvilket ikke er tilfredsstillende da det vedrører foreningens økonomi. Der henstilles igen til, at spørgsmål der vedrører bestyrelsens kompetencer forelægges forinden der lægges opslag på FaceBook. Bestyrelsen bestemte i enighed at der kan arbejdes videre med en ny måltavle, men sådan at de personer der har iværksat tiltaget selv sørger for at gøre arbejdet færdigt med hensyn til indkøb, indhentelse af sponsorer og hvad der ellers følger med. Bestyrelsen synes det er godt at medlemmerne kommer med gode initiativer, og at vi sætter pris på det frivillige arbejde herom. Men som bestyrelse er vi nødt til at få disse projekter ind over den siddende bestyrelse i ALLE tilfælde, da der kan kræves godkendelser, og ansøgninger mm i forhold til sådanne projekter.

5.       Afrunding angående Sommerland Sjælland Cup

Bestyrelsen var enige i, at der udarbejdes en skrivelse omkring forløbet med Sommerland Sjælland Cup. Skrivelsen, herunder begrundelsen for, hvorfor NIF besluttede ikke at afholde stævnet, vil efterfølgende blive lagt på hjemmesiden.

6.       Eventuelt

a.       Bestyrelsen besluttede i enighed ikke at gennemføre en brugerundersøgelse gennem DBU Sjælland.

b.       Er der hold der mangler materialer skal der rettes henvendelse til Niclas som vil sørge for bestilling.

c.       Det blev aftalt at der indkøber jakker til brug for forårssæsonen.

d.       Det blev videre besluttet at en repræsentant for vores tøjsponsor endnu en gang inviteres til møde.

Luk