Menu

Bestyrelsesmøde juli 2022

07. juli 2022 kl. 12:57

1.       økonomi

Økonomien ser fortsat fornuftig ud med tilgang af sponsorer. Der arbejdes fortsat på arvesagen idet der mangler enkelte detaljer førend endelig boopgørelse kan udarbejdes. NIF har entreret med en revisor angående afgiftsspørgsmålet.

2.       Orientering fra ungdom og seniorafdelingen.

Der er p.t. 63 tilmeldte til fodboldskolen. Trænere og assistenter er på plads. Der er tilmeldt et U14 hold samt et U12 hold som også består af U10 og U11 spillere. Trænere og holdledere er på plads til den kommende sæson.

 

3.       Orientering fra sponsor udvalget

a.       Der er fundet sponsorer til U9 holdet.

b.       Der er uddelt reklamer de seneste uger. Der er lidt færre reklamer med i år med deraf følgende færre indtægter.

c.       Der køres fortsat for Lions til loppemarkedet.

d.       NIF hjælper til ved den årlige Nordstrandsfestival, hvilket giver penge til NIF.

e.       Der arbejdes på at arrangere et sponsorarrangement i forbindelse med, at der er fuldt kampprogram på Kongeengen. Dato følger snarest.

f.        Der vil ske opdatering af sponsortavlen ved gavlen på klubhuset.

4.       Eventuelt

a.       Det er aftalt at der i lighed med sidste sæson arrangeres trænermøde for alle klubben trænere. Dato følger snarest.

b.       Der er aftalt arbejdsdag i klubben den 7. august klokken 10.00. Alle medlemmer og forældre er velkomne.

Næste bestyrelsesmøde er den 1. august klokken 17.00 i klubhuset.

Luk