Menu

Bestyrelsesmøde juni 2022

21. juni 2022 kl. 11:45

1.       sponsorudvalget

Sponsorudvalget har afholdt tre møder:

A.      Der er indgået aftaler om 3-4 stadionskilte yderligere. Skiltene vil fremover kun blive produceret dobbeltsidigt.

B.      Sponsorer vil blive inviteret til et arrangement i klubben. Der vil blive serveret et let traktement. Dato følger.

C.      Der er indgået aftale med Lions omkring afhentning af effekter på omlastningen som skal tranporteres til Lions lokaler i Algade.

D.      Der bliver snarest orienteret om årets reklameuddeling.

E.       Sponsorskiltet der er hængt op på gavlen ved klubhuset vil blive opdateret.

2.       Økonomi

Niclas gennemgik økonomien som p.t. ser fornuftig ud. Med tilgang af sponsorer m.v. forventes et godt økonomisk år.

3.       Orientering fra ungdom og seniorudvalg

Claus orienterede om, at der er indgået aftale med Ole Haagensen for endnu en sæson. Videre er der indgået aftale med Casper Holst der skal være assistenttræner samt stå for 2. holdet.

4.       Orientering om ny tøjsponsor

Der er indgået aftale med Sportigan, Høng om levering af tøj m.v. til NIF i de kommende år. Tøjmærket klubben fremover skal spille i er Select.

5.       Eventuelt

A.      Tilmelding til fodboldskolen er i gang, og p.t. er der kun 11 ledige pladser.

B.      Der blev orienteret om arvesagen, herunder den fond der i henhold til testamentet skal oprettes. Der er rettet henvendelse til en revisor med henblik på undersøgelse af, hvorvidt NIF kan opnå afgiftsfritagelse af arven.

Luk