Menu

Bestyrelsesmøde maj 2022

PH
05. maj 2022 kl. 08:22

1.       Økonomi

Der er fortsat tilgang af sponsorer, men plads til flere. Der er påbegyndt opsætning af reklameskilte på stadion samt det nye elektroniske ur. Der afholdes snarest møde i sponsorudvalget blandt andet med drøftelser om reklamekørsel. Aktivitets og lokaletilskud er endnu ikke udbetalt fra Odsherred kommune, men forventes at blive det i indeværende uge. Økonomien ser fornuftig ud p.t., men der er ikke likviditetsmæssig plads til større tiltag.

2.       Beslutning om samarbejdet med Capelli

Bestyrelsen traf en enstemmig beslutning om at samarbejdet med Capelli ophører grundet forskellige forhold der vedrører manglende reaktion på reklamationer over manglende tøj, forkerte tryk på trøjerne, manglende mulighed for at handle i webshop (som var stillet i udsigt) m.v.

3.       Orientering fra senior og ungdom

Der er fortsat tilgang af medlemmer. Desværre må dameholdet trækkes fra turneringen under DBU Sjælland, da rækken er for stærk for holdet p.t.. Der trænes fortsat foråret ud, og herefter tilmeldes holdet under DGI i efteråret.

4.       Eventuelt

a.       Der afholdes fællesspisning for hele klubben den 16. maj. Opslag med tilmelding sker via Facebook. Pris m.v. meddeles senere.

b.       Der har været en del uro og fest på Kongeengen i foråret. Kommunen har kaldt til møde med de unge ved hytten på Getsøvej i indeværende måned. NIF vil møde op med en repræsentant.

c.       Der arbejdes med hjemmesiden især med hensyn til overskueligheden omkring sponsorer.

d.       Der forsvinder fortsat tøj fra rummene. Der appelleres til at trænere, holdledere eller andre der gives adgang til de enkelte tøjskabe sørger for at der sker aflåsning idet alle trænere og holdledere har fået udleveret nøgle der kun passer til det enkelte holds tøjskab . Bestyrelsen vil arbejde med at det gøres umuligt at ”fiske” tøj fra de enkelte skabe.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 1. juni klokken 17.00. Er der punkter der skal drøftes bedes det meddelt bestyrelsen.

Luk