Menu

Bestyrelsesmøde marts 2022

09. marts 2022 kl. 14:03

1.       Økonomi

P.t. er likviditeten lav, men der venter lokaletilskud og aktivitetstilskud inden længe. Herudover indkræves kontingenter fra 1. april. Umiddelbart ser økonomien fin ud.

2.       Generalforsamling

Dagsorden er hægt op i klubhuset og tillige annonceret på klubbens hjemmeside. Der er ved at blive lagt sidste hånd på regnskabet.

3.       Evaluering af trænermødet

Trænermødet forløb godt, idet der dog blev bragt emner på banen som ikke relaterede sig til mødet. Der vil blive afholdt yderligere trænermøder i løbet af året.

4.       Nyt fra ungdom og seniorafdelingen

Der var intet nyt fra afdelingerne. Træningen er i fuldt gang for de fleste hold.

5.       Sponsorudvalg

Det aftaltes at der arbejdes på at få dannet et sponsorudvalg som mere effektivt kan rette henvendelse til eventuelle sponsorer.

6.       Arbejdsdag på Kongeengen

Det blev aftalt at der indkaldes til arbejdsdag hvor der skal ske oprydning, montering af målnet m.v. Arbejdsdagen afholdes den 27. marts klokken 10.00. Henvendelse om deltagelse kan ske til bestyrelsen.

7.       Per Nygårds mindepokal

Årets modtager af pokalen er fundet af en enig bestyrelse. Pokalen vil blive uddelt på generalforsamlingen.

8.       Eventuelt

Klubben har som det nok er bekendt arvet hele formuen herunder en ejendom efter et tidligere medlem. Det består en del oprydning af ejendommen, og det er derfor aftalt og planlagt at ejendommen ryddeliggøres den 20. marts med start klokken 10.00. Klubben er ved den lejlighed vært for et mindre traktement til de deltagende.

Luk