Menu

Bestyrelsesmøde november 2022

14. november 2022 kl. 08:26
Referat:1. Økonomi
Husleje for året er betalt. Fakturaer til sponsorer er udsendt. Der er enkelte udeståender.
Økonomien ser fortsat fornuftig ud. Der er sponsorer for indeværende år på cirka kr. 180.000. 
2. Orientering fra afdelingerne
Ungdomsholdene er påbegyndt indendørsfodbold. Der er tilmeldt hold til turneringer såvel indendørs som udendørs. Trænerne årgang U14 - U16 drøfter en løsninger af massiv tilgang af spillere. Der planlægges opstartsmøde i foråret med henblik på afklaring af trænere til nye årgange i klubben.
3. Frivillige til arrangementer
Der appelleres til at trænerne bakker op omkring de arrangementer der foregår i klubben. Der mangler fortsat en klar opbakning selvom arrangementerne er vigtige for klubbens økonomi.
4. Reklameomdeling
Vi fortsætter med reklameomdeling. 
5. Capelli
Vi modtager fortsat fakturaer fra Capelli. Fakturaerne afvises, og der tages kontakt til Capelli Danmark.
6. Dato for generalforsamling
Dato fastsættes på næste bestyrelsesmøde.
7. Eventuelt
Aftalen med damesenior omkring Lions fortsætter med 1/3 til klubben og 2/3 til holdet. Der er nu tegnet 10 reklameskilte yderligere som opsættes på stadion til foråret. Sponsorudvalget holder afslutning med spisning i december. 
Der arbejdes på at afholde nytårstaffel medio januar. Nærmere følger.
Luk