Menu

Bestyrerelsesmøde september 2022

08. september 2022 kl. 10:30
Bestyrelsesmøde afholdt 5. september 2022
1.  Økonomi, herunder sponsorerDer er fortsat tilgang af sponsorer. Der er bestilt 24 spillersæt til damesenior. Alle spillesæt er sponseret. Mie Christiansen er indtrådt i sponsorudvalget. Damesenior fortsætter med at hjælpe Lions med at køre effekter. Økonomien er generelt tilfredsstillende. Kontingenter er næsten indbetalt fuldt ud. Manglende kontingenter skyldes tekniske problemer som der tages hånd om.2.  Nyt fra ungdom og seniorDer er fortsat tilgang af medlemmer. Pt er der cirka 280 medlemmer. Der er tilgang i såvel ungdom som seniorafdelingen. Der afholdes møde med henblik på vinterturnering samt indendørs fodbold. Der søges tider til Kongehallen. To pigehold har afholdt arrangement hvor der deltog cirka 35 personer. Arrangementet var en succes. Afslutning for ungdom afholdes i november. Mere om arrangementet følger.3. Sponsordag den 17. ds.Sponsorer samt potentielle sponsorer inviteres personligt til den 17. September. Arrangementet starter klokken 12.30. Mere følger senere.4. Skrivelse til dommerforeningenDer skrives til foreningen vedrørende indberetningen af et ungdomsholds trænere.5. EventueltNiclas meddeler at han ved næste generalforsamling trækker sig fra kasserer posten.Der savnes information fra Odsherred kommune til de ukrainere der bor her p.t. det vil være ønskeligt at der informeres om de muligheder foreningerne i Odsherred tilbyder.Per H. Jensen.
Luk