Menu

Referat af ordinær generalforsamling 2024

JJ
03. april 2024 kl. 06:53

Referat for den ordinære generalforsamling onsdag d. 27. april 2024 kl. 19.00

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Michael Jensen, som vælges uden modkandidater.
 2. Bestyrelsens beretning. Formand René Jensen fremlægger beretning. Beretningen fremgår snarest af klubbens hjemmeside.
 3. Kassereren fremlægger regnskab for 2023, til generalforsamlingens godkendelse. Godkendt uden bemærkninger.
 4. Kassereren fremlægger budget 2024 til generalforsamlingens godkendelse.

Spørgsmål til huslejeudgiften – den forventes at ligge fast.

Bandereklameindtægterne bliver højere end budgetteret.

Reklameomdelingen er en væsentlig indtægtskilde til klubben.

Udgifter til DBU Sjælland, hvad dækker dette over: Bøder, holdtilmeldinger, uddannelse, m.v.

Godkendt.

 1. Uddeling af Per Nygaards mindepokal. Pokalen går hvert år til en frivillig sjæl i klubben, ofte til en, der har ydet en ekstraordinær indsats. Martin Christensen får pokalen i år. Han stod igennem trods stort frafald af spillere, da han mistede sin medtræner. I stedet for at kaste håndklædet i ringen, fortsatte du med at køre hjemme fra Odden til træning og kamp med ungerne. Vi er meget glade for din indsats. Se i øvrigt artiklen på klubbens hjemmeside.

 Udnævnelse af æresmedlem i foreningen: 3 x formand, blandt andet på et tidspunkt, hvor der ellers ikke kunne samles en bestyrelse. Har været en klubmand gennem mange år. Per Henning startede som spiller, herefter ungdomstræner, og har været i klubben siden 1980. Spillede bl.a. for 4 seniorhold på én gang og var samtidig holdleder.- se artikel på klubbens hjemmeside

Flotte bifald ved begge udnævnelser.

 1. Valg til bestyrelsen
  Ulige år: Tre bestyrelsesmedlemmer - Valg gælder for to år. Udgår.
  Lige år: To bestyrelsesmedlemmer - Valg gælder for to år. Formand René Jensen og seniorformand Peter Larsen på valg. Modtager begge genvalg. Genvalgt uden modkandidater.
 2. 1.- og 2.-suppleant - Valg gælder for et år. Bent Holmegaard og Christian Mosebo, der i forvejen er suppleanter, modtager genvalg. Genvalgt uden modkandidater.
 3. Valg af revisor, bestyrelsen foreslår at fortsætte med Damgaard revision ApS. Godkendt.
 4. Eventuelt.

Klubben er i gang med at arrangere storskærmsarrangement til EM til sommer ved Danmarks 3 første gruppekampe. Her håber vi på støtte og hjælp både økonomisk, men også ved afviklingerne. Der vil komme mere info

Kommentar til formandens beretning, korrigeret: Justitsministeriet har givet klubben ret til at bruge af udbyttet fra arven ud fra de præmisser, der fremgik af testamentet.

Fremmøde: Bestyrelse, suppleanter, kommende æresmedlem og 11 medlemmer/trænere. Dejlig munter stemning.

Luk