Menu

Referat trænermøde 01-10-2021

image
08. oktober 2021 kl. 09:20

Følgende blev drøftet på trænermødet den 1. oktober efter en indledende tak til alle de trænere, holdledere og andre der hjælper og bær.
 
1.        Banefordeling
Bestyrelsen redegjorde for at de tildelte træningstider skal overholdes idet der er begrænset med plads til rokeringer henover efteråret/vinteren. Det samme gælder for flytning af kampe og kamptidspunkter. Alle ændringer skal gå gennem Claus Dige som er baneansvarlig.
 
2.        Spillertøj samt trænertøj
Bestyrelsen redegjorde for de problemer der har været med tøjlevering, trykning af sponsorlogo m.v. Det blev oplyst at der fortsat arbejdes på at få et møde med Capelli i stand, men at det endnu ikke er lykkedes. Der er derfor ikke bestilt trænerpakker endnu, og bestyrelsen håber på forståelse herfor indtil der er en afklaring på problemerne.
 
3.        Oprydning i materialerum
Det halter fortsat med oprydningen i materialerummene p.t. især seniorenes rum. Det er op til den enkelte træner/holdleder at sørge for at bolde m.v. lægges på rette plads efter træning og kamp, sådan at det næste hold uden videre kan finde egne materialer. Hvert hold er også ansvarlig for spilledragterne således at der fra kamp til kamp ikke mangler trøjer eller andet.
 
Der er forsøgt rekvireret håndværker til at montere låsebeslag sådan, at hvert hold som udgangspunkt har sit eget rum. Grundet travlhed hos håndværkerne er det ikke lykkedes at får en aftale i stand.
 
4.        Indefodbold
Claus redegjorde for spilletider i såvel Nordgårdshallen som Kongehallen. Tidspunkter for benyttelse af hallerne blev noteret og Claus sørger for at booke spilletiderne. Enkelte hold skal spille indendørsstævner, hvilket tillige blev noteret. Såfremt der arrangeres kampe i vinterturnering eller træningskampe er det den enkelte træner der selv sørger for at skaffe dommer.
 
5.        Eventuelt
Frivilligheden i klubarbejdet blev drøftet herunder at der fortsat kan være problemer med at skaffe frivillige hjælpere til de arrangementer klubben står for. Det lykkedes altid at afvikle arrangementerne men som oftest ved hjælp af Tordenskjolds soldater. Der blev opfordret til at sprede ønsket om hjælp via trænersiderne m.v., da klubben ikke kan fungere uden frivillig hjælp.
 
Det blev drøftet at der mangler dommere til en del kampe, og vil komme til at mangle dommere i fremtiden. Der fremkom forslag om uddannelse af kampledere som dermed kan hjælpe klubben med afvikling af kampene.
 
Der arbejdes på at udarbejde et aktivitetshjul således at medlemmerne kan notere sig, hvornår der er brug for frivillig hjælp.
 
Støtteforeningen mangler frivillige til oktoberfesten. Det blev efterspurgt at der meddeles konkret ønsker til hvilke dage der skal bruges hjælpere, til hvilke opgaver og hvor mange der er behov for. Der rettes henvendelse til støtteforeningen herom.
 
Aftenen sluttede med fællesspisning og hyggeligt samvær.

Luk